Innerlijke Rust.

 

Elke mens heeft ruimte nodig om Innerlijk tot stilte te komen.
Voor de ene mens is dit met meditatie en voor de ander is het zijn hobby die hij uit kan oefenen.
Zo kan hij de beïnvloeding van buitenaf loslaten: het moeten; de opdrachten die op tijd af moeten komen; de wensen en verlangens van anderen.
De mens mag zich bewust worden van de snelheid waarin hij leeft.
Aan wie of wat geeft hij gehoor ?
Naar de buitenkant of de binnenkant.
Aan welke impulsen geeft hij vorm?
Impulsen ingegeven door anderen of zijn eigen impulsen.
Al deze omstandigheden veroorzaken veel beweging in en om de Mens.
Er komt onrust.
Dat is voor niemand plezierig.
Zo wordt eenieder aangespoord om de stilte op te zoeken: in de natuur - in meditatie - in stilte.
Dan komen al deze energieën tot stilstand. En in die stilstand ga je voelen wat er is.
Dan kan de mens gaan gewaarworden: wil ik deze snelheid, deze hectiek nog wel.
Dit is niet altijd makkelijk
We vinden het soms makkelijker om met de ander mee te bewegen, dan om tot zelfkennis te komen.
Maar ook elke mens heeft de mogelijkheid tot een eigen keuze.
Maar wat maakt de Mens Uniek.
Wat maakt de mens tot wat en wie hij is.
Dat zijn niet altijd de dingen die zich buiten hem afspelen.
Iedereen wordt geboren met talenten, die soms nog in het Innerlijk verscholen liggen.
Hoe komen die naar voren ?
Zij komen naar voren als de Mens vanuit zijn hoofd naar zijn Hart gaat.
In dit proces worden wij altijd bijgestaan door onze Innerlijke Begeleiding.
Gidsen, Engelen en Meesters die met ons samen willen werken.
Zij staan als het ware te popelen om ons inzichten te schenken, die ons Pad verlichten.
Velen zijn U al voorgegaan.
Ook op die manier zijn wij met elkaar verbonden.
Zoals wij uiterlijk verbonden zijn met vrienden, bekenden, groepen en ons werk; zo zijn wij op het Innerlijk vlak ook verbonden met Innerlijke Gidsen die op dit niveau werkzaam zijn.
Een versterking van energie mag U daarin ervaren.


U is immers nooit alleen.


U bent van binnenuit verbonden met een Wereld van Licht (gidsen, Engelen en Meesters) die diensbaar willen zijn in uw proces.
Uw afstemming op de stilte - op deze Wereld van Licht brengt U de rust en ruimte om nieuwe wegen te bewandelen, die U brengen naar een nieuwe Horizon.


Stap voor stap.